Golden Lions…they’re tough, mean and brutal. They are the soldiers that do the thing others don’t want to know about. Infamous and despised, yet extremely effective in what they do. I’ve painted these nasty bastards armours in two ways: one for urban operations. other for desert strikes. Personally I preffer the second option, hope You like it too!/

Złote Lwy….są twardzi, źli i brutalni. Robia wszystko to, o czym inni żołnierze wolą nie słyszeć. Niesławni i znienawidzeni, jednakże niezwykle skuteczni w tym co robią. Pomalowałem pancerze tych skurwoli na dwa sposoby: do operacji miejskich, oraz działań pustynnych. Osobiście wolę opcję numer dwa, mam nadzieję że się podobają!

Bird.

paint job: Bird
foto: Iga Stolpe
producer: Prodos Games
game: Mutant Chronicles Warzone Resurrection

Reklamy