Beasts created in the chambers of corruption, deep inside the Dark Citadels, designed to fight on the surface of toxic and polluted Earth. Although I prefers canonical colour schemes (Especially in Warzone), this time I decided to paint my Nasca in more „infected / unhealthy” way. What do you think?/

Bestie tworzone w komnatach spaczenia gdzieś w głębi Mrocznych Cytadel, przeznaczone do walki na powierzchni toksycznej i zanieczyszczonej Ziemi. Mimo, że preferuje kanoniczne malowanie (szczególnie w przypadku Warzone), tym razem postanowiłem pomalować moich Naska używając bardziej „skażonych / niezdrowych” kolorów. Co o tym myślicie?

Neph

paint job: Neph
foto: Iga Stolpe
producer: Prodos Games
game: Mutant Chronicles Warzone Resurrection

Reklamy